Andalucía
Andalucía

Noticias Breves de Ajedrez Andaluz

Andalucía

Informe 14 septiembre 2013

Informa: MF Ricardo Montecatine

Breves de Torneos Finalizados o por Disputarse:

FEDA

FADA

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

MF Ricardo Montecatine

 

TablaDeFlandes