Shahriyar Mamedyarov (Azerbaiy��n) 2761 - Anish Giri (Holanda) 2734 [D90]