Galicia - Galiza
Galicia

Concurso de Deseño de Camisetas co Xadrez como Motivo

A Coruña

Prazo: Ata o 31 de xullo de 2012

Informa: Asociación Galega de Axedrecistas Web

Nota e Prensa

CONCURSO DESEÑO DE CAMISETAS CO XADREZ COMO MOTIVO Galego

Queremos que os membros e simpatizantes de AGAX teñan unha camiseta cun debuxo especial, así que AGAX convídavos a participar neste primeiro Concurso de Deseño de Camisetas, co tema do xadrez.

Ten en conta que o deseño da camiseta será só no frontal, polo que só tes que enviarnos a parte dianteira. O noso logo podes polo como mellor gostes, non hai restricións sobre isto. Só pedímos que non o maltrates. Tamén nalgún lado debe aparecer a nosa web www.agax.org 

Podes enviar todas as propostas que queiras, pero que sexan en baixa resolución en formato jpg.

Se finalmente es seleccionado como o gañador do concurso porémonos en contacto contigo para que nos envíes a túa idea en maior calidade.

A dirección de correo onde tes que enviar os teus deseños é a: correo@agax.org

Manda o nome e un xeito de contacto. Tenta non evitar mails con moito peso, por favor. Os deseños recibidos serán postos nas nosas páxinas, para que a xente opine.

Seleccionaremos un dos deseños, o cal será utilizado nunha tirada de camisetas que esperamos ter listas este mesmo verán. Para elixir o deseño guiarémonos pola opinión dos socios da entidade.

Podes utilizar as cores que queiras, pero como consello quizais sexa mellor que uses poucos degradados, mellor tintas planas e lembra que ás veces os deseños con menos tintas obteñen mellor aparencia.

Os dereitos do deseño pertencentes ao autor, serán cedidos á Asociación Galega de Axedrecistas, para esta tirada de camisetas, que en principio non será de máis de 100.

O premio

Coa crise non temos para dar un premio en metálico. Se o teu deseño resulta elixido, ofrecémosche:

- Unha camiseta de cada talla realizada que se faga co teu deseño.

- O trece libros que compoñen a Colección de Libros de Peto de ASENCUDEGA

- Un xogo de xadrez de cristal

- Outro material promocional de AGAX (camisetas e chaveiros)

- E obviamente, o noso agradecemento.

Prazo de entrega: 31 de xullo de 2012.

CONCURSO DISEÑO DE CAMISETAS CON EL AJEDREZ COMO MOTIVO Castelán

Queremos que los miembros y simpatizantes de AGAX tengan una camiseta con un dibujo especial, así que AGAX os invita a participar en este primer Concurso de Diseño de Camisetas, cuyo tema será el ajedrez.

Ten en cuenta que el diseño de la camiseta será sólo en el frontal, por lo que sólo tienes que enviarnos la parte delantera. Nuestro logo puedes ponerlo como más te guste, no hay restricciones sobre esto. Sólo te pedimos que no lo maltrates. También en algún lado debe aparecer nuestra web www.agax.org 

Puedes enviar todas las propuestas que quieras, pero que sean en baja resolución en formato jpg.

Si finalmente eres seleccionado como el ganador del concurso nos pondremos en contacto contigo para que nos envíes tu idea en mayor calidad.

La dirección de correo donde tienes que enviar tus diseños es a:correo@agax.org

Manda el nombre y una forma de contacto. Intenta no evitar mails con mucho peso, por favor. Los diseños recibidos serán puestos en nuestras páginas, para que la gente opine.

Seleccionaremos uno de los diseños, el cual será utilizado en una tirada de camisetas que esperamos tener listas este mismo verano. Para elegir el diseño nos guiaremos por la opinión de los socios de la entidad.

Puedes utilizar los colores que quieras, pero como consejo quizás sea mejor que uses pocos degradados, mejor tintas planas y recuerda que a veces los diseños con menos tintas obtienen mejor apariencia.

Los derechos del diseño pertenecientes al autor, serán cedidos a la Asociación Galega de Axedrecistas, para esta tirada de camisetas, que en principio no será de más de 100.

El premio

Con la crisis no tenemos para daros un premio en metálico. Si tu diseño resulta elegido, te ofrecemos:

- Una camiseta de cada talla realizada que se haga con tu diseño.

- Los trece libros que componen la Colección de Libros de Peto de ASENCUDEGA

- Un juego de ajedrez de cristal

- Otro material promocional de AGAX (camisetas y llaveros)

- Y obviamente, nuestro agradecimiento.

Plazo de entrega: 31 de julio de 2012.


Organiza / máis información:

http://www.agax.org/

 

TablaDeFlandes