Krush, Irina (2489) - Abrahamyan, Tatev (2366) [E56]