Campeonato del Mundo Femenino por Equipos. Astana. 2013
Oro para Ucrania. Plata para China. Bronce para Rusia

Recargar

PGN | Sitio Oficial
Visor ChessTempo

Equipo de Ucrania. Foto Anastasiya Karlovich
Equipo de Ucrania. Kateryna Lagno, Anna Ushenina, Mariya Muzychuk, Natalia Zhukova,
Inna Yanovska-Gaponenko. Foto Anastasiya Karlovich

Anna Ushenina
Anna Ushenina. Ucrania. Foto Anastasiya Karlovich

Rank Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP Pts. Res. SB.
1 UCRANIA * 3 2 3 3 2 4 16 24½ 0 136,25
2 CHINA 1 * 2 3 3 3 4 15 25½ 0 118,00
3 RUSIA 2 2 * 2 3 4 13 24 0 104,75
4 GEORGIA 1 1 2 * 2 3 3 12 21½ 0 87,50
5 INDIA 1 2 * 2 3 2 9 18 0 62,25
6 USA ½ ½ 2 * 2 2 2 8 15½ 0 63,00
7 KAZAJISTAN 1 1 1 2 * 2 3 6 15½ 0 36,00
8 RUMANIA 2 1 ½ 1 2 2 2 * 2 2 6 14½ 0 47,25
9 FRANCIA 0 ½ ½ ½ 2 2 * 4 12 0 24,00
10 TURQUIA 0 0 1 1 2 ½ * 1 9 0 7,25

Equipo de China. Foto Anastasiya Karlovich
Equipo de China. Ju Wenjun, Huang Qian, Tan Zhongyi, Guo Qi, Shen Yang. Foto Anastasiya Karlovich

Ju Wenjun
Ju Wenjun. China. Foto Anastasiya Karlovich

Ronda 1 el 2013/03/03 a las 15:00
No. SNo. Equipo Res. Equipo SNo.
1 1 UCRANIA 3 - 1 INDIA 10
2 2 RUMANIA ½ - 3½ RUSIA 9
3 3 KAZAJISTAN 2 - 2 USA 8
4 4 TURQUIA 1 - 3 GEORGIA 7
5 5 CHINA 3½ - ½ FRANCIA 6
Ronda 2 el 2013/03/04 a las 15:00
No. SNo. Equipo Res. Equipo SNo.
1 10 INDIA 2½ - 1½ FRANCIA 6
2 7 GEORGIA 1 - 3 CHINA 5
3 8 USA 2½ - 1½ TURQUIA 4
4 9 RUSIA 3 - 1 KAZAJISTAN 3
5 1 UCRANIA 2 - 2 RUMANIA 2
Ronda 3 el 2013/03/05 a las 15:00
No. SNo. Equipo Res. Equipo SNo.
1 2 RUMANIA 2 - 2 INDIA 10
2 3 KAZAJISTAN 1½ - 2½ UCRANIA 1
3 4 TURQUIA 0 - 4 RUSIA 9
4 5 CHINA 3½ - ½ USA 8
5 6 FRANCIA ½ - 3½ GEORGIA 7
Ronda 4 el 2013/03/06 a las 15:00
No. SNo. Equipo Res. Equipo SNo.
1 10 INDIA 2 - 2 GEORGIA 7
2 8 USA 2 - 2 FRANCIA 6
3 9 RUSIA 2 - 2 CHINA 5
4 1 UCRANIA 2½ - 1½ TURQUIA 4
5 2 RUMANIA 2 - 2 KAZAJISTAN 3

Equipo de Rusia. Foto Anastasiya Karlovich
Equipo de Rusia. Valentina Gunina, Alexandra Kosteniuk, Natalija Pogonina,
Alisa Galliamova, Olga Girya. Foto Anastasiya Karlovich

Alexandra Kosteniuk
Alexandra Kosteniuk. Rusia. Foto Anastasiya Karlovich

Ronda 5 el 2013/03/07 a las 15:00
No. SNo. Equipo Res. Equipo SNo.
1 3 KAZAJISTAN 1 - 3 INDIA 10
2 4 TURQUIA 2 - 2 RUMANIA 2
3 5 CHINA 1 - 3 UCRANIA 1
4 6 FRANCIA ½ - 3½ RUSIA 9
5 7 GEORGIA 3½ - ½ USA 8
Ronda 6 el 2013/03/09 a las 15:00
No. SNo. Equipo Res. Equipo SNo.
1 10 INDIA 2 - 2 USA 8
2 9 RUSIA 2 - 2 GEORGIA 7
3 1 UCRANIA 4 - 0 FRANCIA 6
4 2 RUMANIA 1 - 3 CHINA 5
5 3 KAZAJISTAN 3 - 1 TURQUIA 4
Ronda 7 el 2013/03/10 a las 15:00
No. SNo. Equipo Res. Equipo SNo.
1 4 TURQUIA 1½ - 2½ INDIA 10
2 5 CHINA 3 - 1 KAZAJISTAN 3
3 6 FRANCIA 2 - 2 RUMANIA 2
4 7 GEORGIA 1 - 3 UCRANIA 1
5 8 USA 2½ - 1½ RUSIA 9
Ronda 8 el 2013/03/11 a las 15:00
No. SNo. Equipo Res. Equipo SNo.
1 10 INDIA 1½ - 2½ RUSIA 9
2 1 UCRANIA 2½ - 1½ USA 8
3 2 RUMANIA 1 - 3 GEORGIA 7
4 3 KAZAJISTAN 2½ - 1½ FRANCIA 6
5 4 TURQUIA 0 - 4 CHINA 5
Ronda 9 el 2013/03/12 a las 11:00
No. SNo. Equipo Res. Equipo SNo.
1 5 CHINA 2½ - 1½ INDIA 10
2 6 FRANCIA 3½ - ½ TURQUIA 4
3 7 GEORGIA 2½ - 1½ KAZAJISTAN 3
4 8 USA 2 - 2 RUMANIA 2
5 9 RUSIA 2 - 2 UCRANIA 1

TablaDeFlandes