Hersonissos European Teams Chess Championship 2017

28 oct - 6 nov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C

© Anastasiya Karlovych